Jedna od ključnih komponenti koja omogućava drobilicama da obavljaju svoj zadatak efikasno su čeljusti - obloge (fiksna i pokretna). One dolaze u paru - jedna fiksna čeljust i jedna pokretna čeljust. Ove dve čeljusti formiraju oblik slova "V" gde materijal koji se drobi ulazi između njih. Kako se čeljusti kreću, materijal se postepeno drobi do željene veličine i na kraju izlazi iz drobilice u obliku manjih fragmenata.

Njihova snažna sila i dizajn omogućavaju razbijanje najtvrđih materijala u manje, jednake delove na efikasan način. 

Čeljusti se obično izrađuju od izdržljivih materijala kao što su čelici visokog sadržaja mangana ili legirani čelici, što osigurava duži vek trajanja ovih komponenti.

Podesivi razmak između čeljusti omogućava preciznu kontrolu veličine drobljenog materijala, što obezbeđuje konzistentan i uniforman izlaz. 

Pravilno dizajnirane čeljusti stvaraju idealan ulazni otvor, osiguravajući ravnomerno snabdevanje materijala u drobilicu, maksimizirajući kapacitet i produktivnost drobljenja.

Fiksna čeljust ostaje nepomična i služi kao stabilna osnova za pokretne čeljusti. Dizajnirane su da izdrže velike opterećenja i otporne su na udarce materijala koji se drobi. 

Pokretna čeljust je pričvršćena na ekscentričnu osovinu drobilice i kreću se napred-nazad, vršeći proces drobljenja.

 

Redovno održavanje je od suštinske važnosti kako bi čeljusti za drobilice radile efikasno. Redovne inspekcije, praćenje habanja i blagovremena zamena oštećenih ili istrošenih čeljusti ključni su kako bi se izbegao neplanirani zastoj i održala efikasnost drobljenja.

×

Get In Touch

Contact Info

Phone number

(456) 789 10 12

(456) 789 10 15

Email address

demo@gmail.com

indusinfo@gmail.com

Address info

1363-1385 Sunset Blvd Los Angeles