Obloge-zvona su kritične komponente drobilica koje se koriste u različitim industrijama kao što su rudarstvo, građevinarstvo i prerada agregata. Dizajnirani su da drobe i smanjuju veličinu materijala koji se obrađuje.

Obloga - zvono konusne drobilice je deo koji se nalazi unutar komore za drobljenje. Obično je u obliku posude i formira konkavnu površinu za drobljenje. Materijal koji se drobi se ubacuje u prostor između fiksne I pokretne obloge, a obloga pomaže u oblikovanju materijala vršenjem sila kompresije. Dizajn obloge utiče na geometriju šupljine za drobljenje i ukupne performanse drobilice kako bi se postigla željena veličina frakcije.

Obloge - zvona, štite kućište drobilice od habanja i oštećenja nastalog pri drobljenju materijala.

Odabir materijala obloga je takodje veoma bitan kako ne bi dolazilo do lomova.

Redovno održavanje i inspekcija obloga su ključni za očuvanje njihove funkcionalnosti i efikasnosti. Oštećene i istrošene obloge treba blagovremeno zameniti kako bi se osigurala kontinuirana i sigurna operacija konusne drobilice.

×

Get In Touch

Contact Info

Phone number

(456) 789 10 12

(456) 789 10 15

Email address

demo@gmail.com

indusinfo@gmail.com

Address info

1363-1385 Sunset Blvd Los Angeles