Udarna greda je centralni deo rotacione drobilice montiran na vratilu-rotoru drobilice. Kada rotor rotira, udarna greda prima snagu i okreće se, omogućavajući udarce na materijal koji se drobi. Ovi udarci uzrokuju razbijanje i drobljenje materijala na manje čestice, što rezultira željenom frakcijom za dalju obradu ili upotrebu.

Udarna greda igra ključnu ulogu u procesu drobljenja. Njene brze rotacije i udarci na materijal osiguravaju efikasno razbijanje i drobljenje, povećavajući produktivnost i smanjujući vreme drobljenja.

Kvalitetna udarna greda izrađena od čvrstog i izdržljivog materijala osigurava dug vek trajanja i smanjenje potrebe za čestom zamjenom.

Prilagodljivost rotacionih drobilica omogućava promenjive brzine rotora i konfiguracije udarnih greda, što omogućava drobljenje različitih vrsta materijala i njihovih različitih veličina.

Precizno projektovana udarna greda osigurava kvalitetno drobljenje i konzistentnu veličinu frakcije, što je posebno važno u industriji gde se zahteva homogenost materijala.

Udarne grede su podložne trošenju usled stalnih udaraca na materijal. Redovno održavanje i inspekcija su ključni kako bi se obezbedila dugotrajnost i pouzdan rad udarne grede. Kada dođe do znakova habanja ili oštećenja, neophodno je zameniti udarnu gredu kako bi se osigurala neprekidna i sigurna operacija rotacione drobilice.

Ukoliko se koristi odgovarajuća i dobro održavana udarna greda, vaša rotaciona drobilica će efikasno obavljati svoj zadatak, čineći vašu proizvodnju efikasnijom i konkurentnijom na tržištu.

U zavisnosti od abrazivnosti, čvrstoće, ulaznih i izlaznih parametara bira se najbolja kombinacija materijala za tu aplikaciju. Dijagram ispod je veoma koristan oko obabira materijala.

 

×

Get In Touch

Contact Info

Phone number

(456) 789 10 12

(456) 789 10 15

Email address

demo@gmail.com

indusinfo@gmail.com

Address info

1363-1385 Sunset Blvd Los Angeles